Het Woord van de maand

Hallo allemaal,
 
Gegroet in de naam van onze Heer en heiland our Lord Jesus,
 
Hierbij het verslag van de samenkomst in November 2012.

Een broeder begint te spreken over de verdraagzaamheid die we moeten hebben
voor elkaar en daarbij de liefde die zo belangrijk is.
Daarna komt een zuster met de volgende precies daarbij aansluitende bijbeltekst! :
Efeziers 4, vers 1-6:
1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te
gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds bescheiden,
zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de
samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:
4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping,
5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen,
die boven allen, door allen en in allen is.

Prijs de Heer, want Hij is trouw, Zijn woord staat vast. Hij Leidt wie tot Hem
roept, naar Zijn veilige pad. Prijs de Heer, Hij heeft de wereld overwonnen.
Halleluja.

Een broeder heeft een opbouwende droom gehad die hij graag wil delen:
"Ik zag mijzelf ergens in liggen. Het leek alsof ik ergens in gehuld was.
De kleur van dit omhulsel was blauw. Er was ook een gedaante bij me en deze
sprak tegen mij. De woorden kan ik me niet meer herinneren, maar ik begreep dat
het omhulsel dicht zou gaan.(Ik kan me zeer goed herinneren dat ik met mijn
eigen ogen naar mijzelf en de situatie waar ik me bevond keek)
Toen het omhulsel dicht ging werd het zo strak rondom mijn bovenlichaam dat ik
een grote benauwdheid ervaarde. Deze was zo groot dat ik niet de nodige
longinhoud kon nemen om het uit uit te roepen. Ik wilde roepen: "David!!!",
maar het lukte niet.
Toen kreeg ik een ingeving om het rustig te zeggen en ik merkte dat dat wel lukte"
Na gebed is duidelijk geworden dat om een larve ging die in een cocon gevormd
wordt tot een mooie vlinder. Na dit beeld kreeg ik een vrede over me heen en
dank God dat Hij me duidelijk heeft gemaakt dat ik gevormd moet worden tot wat
Hij wil dat ik ben.
Een mens moet het oude afleggen en in de nieuwe levenswandel gaan. Niemand
komt tot de Vader dan door Mij zegt de Here Jezus.

Iemand anders vervolgt:
We dienen gevormd te worden, de nadruk ligt hierbij op de nabijheid in God. We
willen elkaar blijven liefhebben. Wees dankbaar als we elkaar kunnen slijpen.
Zie dingen geestelijk en wordt niet kwaad in het vlees op elkaar, zie het als een
zegen.
Lied 510, Dit is mijn verlangen.
Spring in Mijn rivier en laat je meedrijven met Mijn stroom.
Laten we God's Heilige Geest vragen of Hij ons krachtig wil maken in gebed
voor de Vader en de Zoon. Zo komen we dichter bij Hem.
Lied 733, Loof de Here mij ziel.
Laten we de Here betrekken bij alles wat de doen van 's ochtends tot 's avonds.
Zo worden we sterker en krachtiger in Hem.

En dan wederom komt een zuster met iets wat ze heeft opgeschreven: verdraagzaamheid.

Tot slot wat punten ter overdenking van een broeder:
- Hebben we naast vernieuwde toewijding aan de Heer ook dagelijkse toeweiding?
- Bidden we regelmatig voor onze voorganger
- "Wordt U wil gedaan, dan bindt dat ons saam"
- Verheug Uzelf in de Heer. Is de leegte in ons gevuld met Hem of met andere
zaken. Of is er nog steeds een leegte; laden we onze accu's bij hem op of lopen we
constant met een bijna lege accu rond?
- Wordt het woord van deze proskuneo op de website wel eens gelezen?
- Geloven wij dat God, de Schepper van Hemel en aarde, ook echt spreekt op deze
momenten?
- Beseffen we dat de Heer vaak via andere mensen met geestelijke authoriteit door
ons heen wil werken, of geloven we alleen onszelf?
- Zijn we bereid om af te sterven aan ons eigen ik, om weer tot leven te kunnen komen?
Willen we ons kruis echt dragen en leven als zonen en dochters van God.
Dat is de reden waarom we hier op aarde zijn.


Met broedergroet,
Roel van de Kerkhof

Links naar eerdere Woorden van de Maand:
Woord Juni 2012
Woord 12 April 2012
Woord 11 November 2010