Ter verduidelijking : Bikers for Christ en Rushing Wind zijn 2 aparte bedieningen. Bikers For Christ is een motorrijdende bediening, Rushing Wind is een bediening als kerk. Het feit dat ze hier werden samengevoegd, is louter om gebruiksvriendelijke reden.

Bikers For Christ

Bikers for Christ is opgericht in het Amerikaanse Californië, door "PastorZ" of Internationaal Elder Fred Zariczny. In Europa werd BFC geîntroduceerd door een nederlandse broeder (R.K.). In België werd BFC gesticht door A. Willems in maart 2006.

Doel

Bikers for Christ is een christen motorbediening. Het zijn motorrijders met een doel, en dit doel is de Heer dienen. BFC is een neutrale bediening en vormt geen enkele concurrentie met andere clubs, vriendenclubs of motorverenigingen.

Structuur

Elk chapter heeft zijn eigen individuele bediening. De nadruk bij het Chapter van Lommel ligt bij het prediken in scholen, het uitdelen van Bijbels, aanwezigheid op christelijke evenementen.

Wie wil deel uitmaken van Bikers For Christ navigeert naar Alg. Info, deze website biedt alle informatie, maar wij geven jullie even de minimumvereisten mee.

  1. De Heer aanvaard te hebben als uw Redder.
  2. Geloven dat de Bijbel het perfecte Woord is van God
  3. Geloven in de dood en de opstanding van Jezus Christus
  4. Geloven in een eeuwige hemel en hel
  5. Volwassen gedoopt te zijn / worden (chaptervoorwaarde)
  6. Geen gebruiker van drugs, noch verslavingen aan alcohol of gokken
  7. Een motorrijder te zijn van 500cc voertuig (ook niet motorrijders kunnen deel uitmaken van de Support Crew)

 

Rushing Wind

Rushing Wind is opgericht door Pastor Z of Fred Zariczny, die jaren senior pastor was aan de Calvary Chapel in het Amerikaanse Costa Mesa.

In België

Mei 2009 - oprichting van de 1ste Europese Rushing Wind Ministry. Inzegening Louis Linsen als Pastor onder licentie van Rushing Wind Ministry California U.S.A.

Eigen Rushing Wind licentie

September 2010 - Pastor Z, stichter en Senior Pastor van de Rushing Wind Ministries zegent Louis Linsen officieel in met de titel van Pastor en een eigen Rushing Wind licentie.

Louis Linsen dient de Heer sedert lange tijd.  Voorheen viel de kerk immers onder de licentie van "Bikerchurch".  Daar de kerk een toeloop ondervond van ook niet-bikers zorgde ervoor dat Louis toetrad tot de Rushing Wind Ministries.