Foto's


elishaba & the Rainbow 2015


Bruiloft Johan & Arianne 2014Vlaamse Kermis 2014


Verjaardag Louis + Officiele inzegening juli 2014


Bezoek Paul Harrison 9 nov 2012

Evangelist uit America.

Download hier zijn preekBFC NL en BE samenkomst 27 Okt 2012

Gekenmerkt door eenheid en samenwerking, kracht en liefde


Pastor Louis bij BFC NL Gendringen 7 Okt 2012


Huwelijksfeest Louis & Lisette + Oudste inzegening 11 augustus 2012


Biker meets biker samenkomst september 2012


Rushing Wind Ministry Lommel vanuit hun nieuwe bestemming in de Eymardschool te Lommel


15-21 September 2010 : Stichter en Internationaal Elder Pastor Z en zijn rechterhand Pastor Rick deden van 15 tot 21 september ons land aan. 4 jaar na het opstarten van Bikers For Christ en na een jaar de planning vastleggen, was het eindelijk zover, de ontmoeting ! Met een mondvol Engels ontvingen we onze Amerikaanse gasten in ons huis. Iedereen was in rep en roer om het onze broeders naar hun zin te maken. Tafelen en ervaringen uitwisselen over de bediening in Amerika en in België.

Een bezoekje aan De Schipper enz. Vrijdag begon het all American weekend waar Pastor Z "special guest" was en hij heeft zich zeker laten zien ! Gewapend met handenvol flyers met zijn getuigenis klampte hij iedereen aan die op het veld te been was. Aan de stand van BFC Wheels of Grace (vlaams brabant) was het een drukte van jewelste, en ontelbare foto's werden gemaakt, immers iedereen wou wel met ons Amerikaans tweetal "in the picture" staan. BFC Noorwegen, BFC Nederland, BFC Litouwen, BFC Duitsland ze waren er allemaal, alsook de members van BFC Lommel en BFC Wheels of Grace.

Zaterdagnamiddag stond ons chapter aan de zijde van Pastor Z om flyers Rebel met een doel uit te delen. In de namiddag ging hij op het hoofdpodium de mensen toelichten wie en wat BFC is en ook pastor Louis vervoegde hem in het 2de deel van de toespraak.
Zondag was PastorZ te gast op de bidstonde.

Maandag 20 september 2010 werd Pastor Louis officieel ingezegend door Senior Pastor en Stichter van Bikers for Christ en Rushing wind Ministries Pastor Z (Fred Zariczny) Het hoofdkwartier van RW ligt in Californische Amerika, in Europa is de Lommelse BFC Bikerchurch Rushing Wind de 1 ste in het vasteland. (zie ook bij Pers)  Ook werden een aantal mensen ter plaatse gedoopt.

PastorZ is een voorbeeld in de Heer, met de nodige humor en amerikaanse flair weet hij zich in elk hart te nestelen. Pastor Rick stond aan zijn zijde met diepzinnig christelijk inzichten en raadgevingen. "S long brothers !!! Till we meet again!". (zie ook BFC Bikerchurch Rushing Wind fotos en pers)


BFC Bikerchurch Rushing Wind vandaag

;


Het is weer zo ver,wij hebben onze jaarlijkse BBQ weer achter de rug. Het is een zeer fijne dag geweest waar ieder wel iets nieuw te vertellen had ,en dat hebben wij ,wij hebben deze dag veel van elkaar mogen genieten ,de liefde is een van de dingen waar wij een enorme waarde aan hechten. Het is zoals Jezus ons reeds vertelt heeft ;indien iemand de liefde niet heeft …heeft hij niets,dan zijn al onze werken dode werken .Deze dode werken zullen ons heus niet bij de Here Jezus brengen. Dit is dan ook ons thema geweest  deze dag :liefde en vergeving. Aan het stralen van onze gezichten zien wij dat wij het er allen over eens zijn. Wij gaan weer stilaan naar een nieuw werkjaar toe,maar hopen het dit jaar weer wat beter te doen dan het voorbije jaar.

BBQ juli 2010:

juni 2010 Evangelisatie kerk Luik


De 2de BFC samenkomst in 2010 is met succes ingezet, de Rushing Wind Ministry zat afgeladen vol met de Bikers For Christ members. Pastor Louis, die avond in functie van chapterelder Noord Limburg legde de nadruk op het ernstig nemen van het geloof. Het hebben van een gemeente, het volgen van Bijbelstudie, het regelmatig lezen in de Bijbel, verrijkt onze geest maar dient ons daarnaast klaar te stomen voor een bediening naar de buitenwereld toe. Dit is waar we voor getekend hebben bij onze ''membership' en dit is wat de colors betekenen : evangeliseren. Na de pauze werden interchapteriële afspraken gemaakt naar activiteiten toe voor het komende jaar.


De BFC vergadering in maart 2010 : in aanloop tot het nieuwe motorseizoen en onze jaar in jaar uit bediening in de Heer, zijn de BFC chapters Lommel en Vlaams Brabant alvast samen gekomen. Het gebed haalde vooral waakzaamheid en vergiffenis aan, want overal in de christelijke kringen bezeilt het schip van de bediening woelige baren, en alhoewel we even over boord kunnen vallen, mag het ons niet beletten een reddende hand te zijn en elkaar niet te verliezen. Elke storm zal uiteindelijk uitmonden in windstilheid. De vergadering zelf stond volledig in het teken van de komst van de BFC stichter en internationaal elder PASTOR FRED Z, die met pastor Rick in september ons landje aandoet. Een nagenoeg volledige planning werd die avond op pootjes gezet. BFC België mocht die dag ook haar eerste MEMBER SUPPORT CREW BFC PATCH uitreiken. Deze patch dient voor mensen die zich actief inzetten voor BFC en de brede bediening, maar omwille van omstandigheden niet over een motor kunnen beschikken.  Zij zijn dus effectief member. En wie verdient dit meer dan Nicole en Geert.  Dagelijks staat het koppel in de bres voor zowel BFC als BFC Bikerchurch Rushing Wind.  Met trots overhandigde Pastor Louis hen dan ook deze patch.


Bezoek Bikerkerk Soldiers for Jesus : ondanks de heel zware sneeuwval waren BFC Lommel en Vlaams Brabant te gast in de SJF Bikerkerk te Aalst, geflankeerd met leden van CG Het Levende Woord. De avond begon met een kort gebed voor de maaltijd, en met gevulde maag werd er naar het gezellige kerkje boven getrokken om ons ten volle laten klinken in lofzang. Aalmoezenier Albert Audiffret was duidelijk gecharmeerd door dergelijk enthousiasme voor de Heer, en toevallig of niet leunde dit ook onmiddellijk aan bij zijn prediking met als thema :  liefde.


Ondanks de hevige sneeuwval zaterdagavond dreef de eenheid onder christenen zich samen in de Kerkdienst van BFC Bikerchurch Rushing Wind.  Het kon zelfs niet meer in de kerk thuis, maar wegens het aantal inschrijvingen moest nog vliegensvlug een zaaltje worden vastgelegd. Dit had niet gekund zonder de gift van MVD s in Lommel, om de zaal e.d. te  bekostigen. Gods rijkelijke zegen Maico. Het zaaltje zat inderdaad afgeladen vol.  Christen broeders en zusters, Bikers For Christ, aalmoezeniers en onze broeders van Soldiers For Jesus droegen in eenheid bij.  Muzikaal werd de avond ingeleid door Rainbow en meteen hierna werd overgegaan tot het nemen van het avondmaal, waar Pastor Louis enige uitleg rond gaf. Na het avondmaal vervolgde Pastor Louis de avond met een preek over Liefde, niet mensenliefde, maar geestelijke liefde. Menselijke liefde is meer egoïstisch, een beperkte keuze aan vrienden is een individuele keuze, Gods liefde is alom.  De liefde van God is niet jaloers, kwetst niet, liegt niet... De liefde van Jezus benaderen is heel moeilijk, en baseert zich op geduld, terwijl menselijke liefde ongeduldig is. Vergeving is ook een teken van liefde, en men kan geen offers aan de Heer brengen, als men met een broer of zuster in onmin leeft. Kortom een preek die sterke indruk op ons maakte , wij hingen dan ook aan Pastor Louis' lippen.


Totaal onverwacht... diende er voorlopig afscheid te worden genomen van onze broeder Dre Thijs Biker Grompy die op 9 december 2009 zijn laatste rit naar de Heer ondernam, en waar wij hem op latere datum zullen terugzien. Het was een nooit eerder geziene dienst , diep geworteld in de Heer, en diep gedragen door ontelbare christen bikers en sympathisanten.  Ons verdriet was groot, maar tal van ons zijn naar huis gegaan met een diep gevoel van wederzijdse warmte en eenheid. Dre jij hebt die dag bijeengebracht wat bijeen hoort, en wij zullen u niet beschamen en dit in uw gedachtenis verder opbouwen . Tot weerziens, broeder... (Pastor Louis is de oom van Dre)


Neen niet naar het continent maar wel naar China City, een restaurant te Noord Limburg. Daar was BFC aanwezig aan een gigantische lange tafel, de opkomst was dus geslaagd. Gezelligheid troef, met hier en daar nog wat evangelisatie a la carte. Even keken de overige bezoekers op, toen de hyperactieve christenen totale stilte hielden voor Hem, voor wie ze samen kwamen, en de zegen vroegen voor de maaltijd, voor het samenzijn, voor de opbouw van de werking, en...uiteindelijk ook voor een veilige thuiskomst.


Is met succes ingezet, de BFC Bikerchurch Rushing Wind  zat afgeladen vol met de Bikers For Christ members. Pastor Louis, die avond in functie van chapterelder Noord Limburg legde de nadruk op het ernstig nemen van het geloof. Het hebben van een gemeente, het volgen van Bijbelstudie, het regelmatig lezen in de Bijbel, verrijkt onze geest maar dient ons daarnaast klaar te stomen voor een bediening naar de buitenwereld toe. Dit is waar we voor getekend hebben bij onze ''membership' en dit is wat de colors betekenen : evangeliseren. Na de pauze werden interchapteriele afspraken gemaakt naar activiteiten toe voor het komende jaar.


Verbroedering in de hoogste graad : Members Eric en Mettie Nabermann van BFC Nederland hebben onlangs in het Nederlandse Gendringen een verlengstuk gebreid aan het jongerenproject, een eigen jongerenhuis. Het is de bedoeling jongeren op een positieve manier te entertainen in hun vrije uurtjes... en daar hebben ze alvast bij Eric en Mettie de gelegenheid toe. Biljart, Ping-Pong, Computergames, Wii, een tv-ruimte enz. Maar de betegeling rondom het gebouwtje was nog niet gebeurd. Bikers For Christ Noord Limburg en een aantal mensen van Christengemeenschap Het Levende woord sloegen de handen in elkaar en....gingen op de knie�n, deze keer was het om klinkertjes te leggen


Een ongelooflijke voorbereiding, een samenwerking in Jezus' naam, lag aan de grondslag van een schitterende tentencampagne in juli 2009. Een initiatief van christengemeenschap die BFC Noord Limburg met mankracht ondersteunt. Als men dan weet dat er een vertegenwoordiging was van 10 landen, in een afgeladen volle evenemententent, in aanwezigheid van tal van pastors, dan hoeft het geen woorden....dit was een overdonderend succes, voor herhaling vatbaar


Color uitreiking aan de nieuwe members van Bikers for Christ lommel


19 juli 2009 was meer dan een gezegende dag in alle opzichten in de BFC Bikerchurch Rushing Wind te Noord Limburg. Werden gedoopt member Annick, chapterelder Fred, Hanna-Liliana, Rudy en Alex.De dag werd ingeleid door Elishaba en haar Rainbowgroep, en de prediking van Chris Delaere van de Christengemeenschap Het Levende Woord van Arendonk, aangevuld met het gebed van predikant Booker, terwijl de zon uit alle kracht boven het doopbad bleef volhouden.  Tijdens de dienst werden ook nog de colors uitgereikt aan een nieuwe member Bikers For Christ namelijk Bert Winkel. Gefeliciteerd Bert. Maar meer dan dit, want kerkoudste Jan Stessens krijgt voortaan ook de assistentie van Bert eveneens als kerkoudste. De doopdienst werd afgeroomd met de dooptaart van Annick, die overigens daags volgend 50 jaar werd. Wat leek een einde te zijn, was integendeel nog maar een begin. Een uitgebreid gezelschap bleef hangen en er volgde waarachtig een totaal onvoorbereide Bijbelstudie. Deze was zo intens, en zo rijk, dat we dachten, Jezus dat moeten we echt meer gaan doen. Tijdens deze gemeenschap van broeders en zusters liet Pastor Louis blijken waarom hij Pastor is, toen hij nog een bespreking van de Korintiërs het evangelie ononderbroken samenvatte in 1 adem over de werkelijke essentie en doel van God. Iedereen was met verbazing stom geslagen, bij deze ongelooflijk wijze woorden. Een doop dat ergens begon in de vroege zondagmorgen rond 10u werd in een verbluffende liefde afgesloten om 23u30.Pastor Louis en Lisette een ongelooflijke proficiat voor deze fantastische dienst, maar ook aan de vijf dopelingen van deze dag. Aanwezig waren : BFC Bikerchurch Rushing Wind - Christengemeenschap Het Levende Woord  -Bikers For Christ Noord Limburg  -Bikers For Christ Wheels of Grace Vlaams Brabant -Bikers For Christ Noord Limburg.


Huwelijk Nicole en Geert
Mei 2009
Inzegening : Pastor Louis


Wij schrijven 16 mei 2009 in de analen van Bikers For Christ Noord Limburg...  was meer dan gezegend. De dag werd ingezongen door de Rainbow groep met olv van Elishaba, en iedereen zong integraal mee.   Booker bracht op zijn originele manier een stuk over Mozes die aan de zee stond met belagers achter hem, links en rechts en een kreet van hulp de Hemel toeriep.  Hij dacht niets te hebben, maar had alles : zijn Geloof, de Heer en zijn stok. De combinatie van deze drie elementen, liet hem de stok heffen en de zee ging open.  Wij denken te weinig te hebben om zwaar door te wegen, veranderingen te veroorzaken, maar kijken niet met wat we wel zijn gezegend.   

Bikers For Christ Noord Limburg werd gezegend met 5 nieuwe members : Rudy, Eric, Faith, Ton en Eric. Bikers For Christ Wheels of Grace werd gezegend met 1 nieuwe member : een Bijbels zwaargewicht, de spreker van die dag "Booker". Zij werden allen ingezegend door de drie aanwezige chapterelders Louis, Fred en Didi. Een verassing bleef ook niet uit die dag,  Pastor Z Internationaal Elder en stichter van Bikers For Christ (Amerika) liet zijn persoonlijke toespraak die dag geworden en niet zomaar, hij kondigde officieel aan dat vanaf 16 mei 2009 Europa zijn 1ste Rushing Wind Ministry heeft : BFC Bikerchurch Rushing Wind Lommel. Voortaan draagt Louis de titel van Pastor en Lisette zijn diaken.  Zij ontvangen hun licentie en binnen een jaar een ordonnantie. De inzegening volgde hierop. De dag werd verder gezet met een rondrit en een even grote groep bleef achter om bij te babbelen. In deze aanzet van nog hopelijk vele nationale BFC bijeenkomsten, is dit alvast een succesrijk begin.Het is vrijdag 3 april, op de laatste dag voor de paasvakantie gebeurden er heel wat interessante dingen in de school met de Bijbel. De kinderen hadden er een paaspicknick, dankzij de ouderraad die hen daarop trakteerden.  Er werd gezongen en verhalen verteld. De bikers zijn stoer vermeldt aldus de Schoolkrant en ze zijn superstoer als ze vertellen over de Here Jezus. De kinderen vinden de motors cool en hadden maar al te graag een ritje willen maken achterop. Elk kindje kreeg een exemplaar van het Nieuw Testament en daar werd gretig in gebladerd ook door de juffen. De School met de Bijbel is een hele fijne school ,de Bijbel staat er uiteraard centraal . Onze jongste zoon is vanaf de eerste dag dat deze school zich opende, naartoe gegaan. Ons bevalt het zo goed dat we er niet alleen jaarlijks mee samenkomen maar zelfs onze kleinkinderen lopen er les. Elk jaar is er een eetdag om allerhande zaken aan te schaffen voor deze school. Dit is telkens een prettig weerzien met de broeders en zussen van andere kerken.


Doop Nicole en Geert op 9 juni 2009


Huwelijk Corrie en Nicole
Preek Pastor Louis
Deel 1
Deel 2
Deel 3

Jaarlijks terugkerende evenementen


Elk jaar is BFC Lommel aanwezig als "security" op het Grasspriet Festival.

Arnica (2009) is een vredevolle omgeving waar jongeren, vrouwen, mannen en kinderen tot zichzelf kunnen komen en zich kunnen verbinden met anderen en met de natuur door sociaal engagement, meditatie, sociale kunst, biografiewerk en andere werkvormen 4 programma's : Urtica House of Colours No Roots No Fruits Crossing Paths


Oudere fotoboeken uit waaraan BFC Bikerchurch Rushing Wind deelnam en/of organiseerde: